TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH

0₫

Mô tả

Với sô lượng 40 - 69 khách, khi đặt tiệc YEP bên quán sẽ tặng mẫu backop cơ bản, tùy theo mỗi khu vực tiệc sẽ có mẫu backdrop cơ bản khác nhau.

BACKDROP TẠI SÂN THƯỢNG LÊ VĂN SỸ

BACKDROP CƠ BẢN TẠI SÂN THƯỢNG HUỲNH TỊNH CỦA

BACKDROP CƠ BẢN TẠI SÂN THƯỢNG NGUYỄN VĂN ĐẬU

BACKDROP CƠ BẢN TẠI HỒ BƠI NGUYỄN VĂN ĐẬU

BACKDROP NÂNG CẤP 

BACKDROP CAO CẤP

 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH
 BACKDROP YEP - PROMOTION - THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH