TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA

0₫

Mô tả

Các bàn tiệc ở khu vực này được thiết kế riêng theo concept Boho lá cọ cố định và không sử dụng bong bóng ạ, bạn có thể thay đổi nội dung viết trên bảng đen và gửi 01 tấm ảnh hình ảnh Oz trang trí thêm cho mình nha. Còn các vật phẩm trang trí trên bàn tiệc Oz sẽ linh động sắp xếp ạ

Bàn A1

BÀN A2

BÀN A3

BÀN A4

BÀN A10

BÀN A11

BÀN A12


 

 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA
 BASIC & ROMANCE - KHU A - HUỲNH TỊNH CỦA