KISS ME - ST8 - OZ _HTC

0₫

Mô tả

Bàn tiệc trang trí nhẹ nhàng với bóng bóng, hoa tươi, thắp vài ngọn nến. Một bàn tiệc  đã hoàn tất.
Gói trang trí dành cho 2 khách, tại sân thượng chi nhánh Huỳnh Tịnh Của
-----------------------------
Về trang trí cơ bản bao gồm:
- Bong bóng (được chọn tone màu), tùy vị trí sẽ có kiểu setup khác nhau.
- Dây cờ (HAPPY BIRTHDAY, ANNIVERSARY,...) 
- Bảng đen sẽ viết nội dung thông điệp bạn muốn 
- Hình ảnh bạn sẽ gửi file và bên mình rửa ra trang trí. 
- Trên bàn sẽ có nến, hoa tươi và vật phẩm trang trí.
Phần này sẽ do OZ chủ động set up.

 

 

 

 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC
 KISS ME - ST8 - OZ _HTC