TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

QUEEN - MACARON - BACKDROP

0₫

Mô tả

Backdrop như hình 
Cổng bóng khách có thể lựa chọn tone màu, và bao gồm 2 trụ form.

Backdrop Queen phòng Light OZ LVS

Khu vực sân thượng OZ_LVS

 

 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP
 QUEEN - MACARON - BACKDROP