TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC

0₫

Mô tả

Bàn tiệc trang trí nhẹ nhàng với bóng bóng, hoa tươi, thắp vài ngọn nến. Một bàn tiệc cơ bản đã hoàn tất.
Gói tiệc cơ bản dành cho 2 khách, tại tầng ban công chi nhánh Huỳnh Tịnh Của
-----------------------------
Về trang trí cơ bản bao gồm:
- Bong bóng (được chọn tone màu), tùy vị trí sẽ có kiểu setup khác nhau.
- Dây cờ (HAPPY BIRTHDAY, ANNIVERSARY,...) 
- Bảng đen sẽ viết nội dung thông điệp bạn muốn 
- Hình ảnh bạn sẽ gửi file và bên mình rửa ra trang trí. 
- Trên bàn sẽ có nến, hoa tươi và vật phẩm trang trí.
Phần này sẽ do OZ chủ động set up.

Set trang trí áp dụng khi đặt lẻ có giá 1190K.

 

 

 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC
 ROMANCE - BAN CÔNG - OZ _HTC