TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC

0₫

Mô tả

Là khu vực sân thượng tại chi nhánh Huỳnh Tịnh Của, được thiết kế như một không gian sân vườn tươi mát đầy cây xanh.
- Sức chứa tối đa 70 khách cho tiệc lên món, 50 khách cho tiệc buffet.
- Không gian tiệc ngoài trời, có mái che và có hỗ trợ quạt máy công nghiệp.
- Thích hợp với những buổi tiệc họp công ty, Year End Party, Workshop, sinh nhật gia đình, tiệc cươi nhỏ ấm cúng,...nhóm từ 10 - 70 khách. 

Mức giá phụ thu bao toàn sân thượng OZ Huỳnh Tịnh Của
Bạn sử dung dịch vụ tiêc của OZ (bao gồm ăn + uống + decor của Oz, không bao gồm các dịch vụ ngoài như MC, ban nhạc) phải đảm bảo được cho OZ doanh thu tối thiểu ở sân thượng là 28 triệu. 
Nếu tổng các dịch vụ của bạn dưới 28 triệu thì sẽ bù thêm phí còn lại để đủ 28 triệu ạ

Sảnh sân thượng chia thành line bàn bàn, tối đa 65 khách
1 line 35 khách có khoảng cách (ST1-4) - 1 line 14 khách (ST7-8) - 1 line 16 khách (ST9-11) - 1 bàn Gallery xéo vách ST5 - backdrop ST5 5 chùm bóng - Vách gỗ ST1-4: mỗi vách 2 chùm bóng hoặc bóng treo đèn 

Sảnh sân thượng chia thành cụm bàn, tối đa 70 khách
- St1-4: 5 cụm 6 khách
- St56 gallery
- St7: 10 khách
- St8: 14 khách
- St9: 6 khách
- St10: 10 khách
- 1 bàn Gallery xéo vách ST5 - backdrop ST5 5 chùm bóng
- Vách gỗ ST1-4: mỗi vách 2 chùm bóng hoặc bóng treo đèn


Sảnh sân thượng1 line bàn tối đa 40 khách

- 1 line 40 khách
- Gallery xéo vách ST5, 1 gallery vách gỗ ST7
- 1 bàn Gallery xéo vách ST5 - backdrop ST5 5 chùm bóng
- Vách gỗ ST1-4: mỗi vách 2 chùm bóng hoặc bóng treo đèn

 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC
 ROOFTOP - STOZ2 - GROUP - OZ _HTC