TẶNG NGAY 1.190.000 - GÓI TIỆC COUPLE RIÊNG TƯ

SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC

0₫

Mô tả

Set tiệc SWEET dành cho tiệc nhóm, bao gồm các hạng mục:
- Trang trí cổng bóng trái tim (bạn có thể thay đổi tone màu), đính kèm hóa lá tươi và dây đèn
- Backdrop rèm kim tuyến, bóng chữ love 
- Trang trí bàn ăn hoa line, vật dụng trang trí,...
- Trang trí ghế
- Bóng bay xung quanh khu vực phòng
 

 

 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC
 SWEET GROUP - D ROOM - OZ_HTC